Mesures restrictives CAT fins 21 febrer

 MESURES RESTRICTIVES COVID-19 A CATALUNYA, FINS AL 21 DE FEBRER.

Confinament comarcal

A partir del 8 de febrer el confinament serà comarcal durant els set dies de la setmana.

La Generalitat insta a facilitar el teletreball en totes aquelles empreses que ho puguin fer, per fer baixar la mobilitat i també la interacció a bars i restaurants.

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars es mantenen suspenes, a excepció d’aquelles que s’organitzin amb el mateix grup de convivència de l’escola. Les activitats de lleure queden suspeses i les esportives només es permeten si es fan a l’aire lliure.

Escoles de música i dansa, semipresencials

Les activitats extraescolars es mantenen suspeses, però s’hi inclou una altra excepció. Després de la tornada a l’escola, l’11 de gener, només es permetien les organitzades amb el mateix grup de convivència de l’escola. Ara s’hi sumen les escoles de música i de dansa reglades, en què es permetrà l’activitat sempresencial.

Comerç

Pel que fa al comerç no hi ha canvis i es mantenen les mateixes restriccions. L’únic comerç que pot obrir és aquell amb menys de 400 metres quadrats i l’essencial. Els centres comercials de Catalunya continuaran tancats i els caps de setmana està prohibida tota l’activitat comercial no essencial.

Activitats esportives

Les activitats esportives queden suspeses a excepció d’aquelles que es facin a l’aire lliure. Pel que fa a les activitats culturals, es mantenen al 50 % sempre que no se superin les 1.000 persones.

Restaurants i bars mantenen l’horari d’esmorzar i dinar

A partir del 8 de febrer també es relaxen algunes de les restriccions que afecten el sector de la restauració. Bars i restaurants mantindran les dues franges horàries d’obertura, però s’ampliaran una hora més. En concret, podran obrir entre les 7.30 i les 10.30 h i entre les 13 i les 16.30 h.

De moment, fins al 7 de febrer, les dues franges en què la restauració pot obrir són entre les 7.30 i les 9.30 h i entre les 13 i les 15.30 h.

Per als sopars, només es pot oferir servei de recollida al local, entre les 19 i les 22 h, i a domicili, fins a les 23 h. Els comensals han de portar la mascareta en tot moment, i només se la poden treure en el moment de beure o menjar. Als centres comercials, bars i restaurants continuaran tancats.

Gimnasos

També hi ha canvis en el sector esportiu. A partir del 8 de febrer els gimnasos podran tornar a l’activitat amb un aforament limitat al 30 % a l’interior. Les activitats de grup estaran limitades a sis persones. Fins ara les activitats esportives estaven suspeses, a excepció d’aquelles que es facin a l’aire lliure.

D’altra banda, es reprenen parcialment algunes competicions que donen accés a campionats estatals.

Les llibreries podran tornar a obrir

Pel que fa a les activitats culturals, es mantenen al 50 % sempre que no se superin les 1.000 persones. Però hi ha un canvi destacat, les llibreries passen a considerar-se establiment cultural i, per tant, queden exemptes de les restriccions. Poden obrir els caps de setmana i també si tenen més de 400 metres quadrats.

Cultura

El 50% de l’aforamentn i màxim 1.000 persones a Cinemes, Teatres, Auditoris i Sales de Concert.

El 50% aforament en Museus, Biblioteques i Sales d’Exposicions.

Universitats

En l’àmbit educatiu, destaca també un canvi per a les universitats. Tot i que, en general, es manté l’ensenyament virtual en les assignatures teòriques, els alumnes de primer curs podran recuperar “certa presencialitat”, igual que als cicles formatius.

Reunions de sis persones

Pel que fa al nombre de persones permès a les reunions, es manté. Són sis persones amb un límit de dues bombolles de convivència. Només per Nadal es va fer una excepció els dies destacats i es van permetre trobades de fins a 10 persones, també amb només dues bombolles de convivència.

Toc de queda fins a les 22 h

Hi ha altres mesures que es mantindran fins al final de la desescalada: el toc de queda o confinament nocturn. El toc de queda, entre les 22 i les 6 h, es preveu que segueixi vigent fins a la darrera fase, tot i que en dates assenyalades de Nadal se n’ha retardat l’horari.

Excepcions a les restriccions de mobilitat

Sempre acompanyat del certificat autoresponsable de desplaçament.

 • Assistència a centres i serveis sanitaris i socials.
 • Compliment d’obligacions laborals.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar per una necessitat justificada.
 • Assistència i atenció de persones grans, menors, dependents, amb alguna discapacitat o especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assistència per a gestions que no es puguin fer telemàticament.
 • Actuacions urgents davant d’organismes públics, judicials o notarials.
 • Renovació de permisos i documentació oficial.
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 • Exercici del dret de manifestació i participació política.
 • Situacions de força major o de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament acreditada.

Certificat d’autoresponsabilitat

Protecció Civil demana que els ciutadans omplin un certificat d’autoresponsabilitat en el cas que vulguin realitzar un desplaçament de força major o algunes de les excepcions de mobilitat esmentades. Durant el primer estat d’alarma, el mes de març, la Generalitat ja va posar a disposició de la població un document que el ciutadà havia de signar per concretar quin tipus de desplaçament realitzava. Entre les causes de força major hi ha el desplaçament per anar a la feinaper motius mèdics o per cuidar una persona dependent.