Mesures salvar empreses

MESURES PER A SALVAR LES EMPRESES

Hem passat la crisi de 2008 que va tocar fons sobre 2013 o 2014, i ara en 2020, la següent crisi, la del COVID-19.

Hem après de la crisi anterior i aquesta experiència diu que les empreses estan més ben preparades que en l’anterior perquè va faltar molta liquiditat i així va durar més anys.

Tenim grans amenaces en aquesta nova crisi i si no ho fem bé el govern i les empreses, les conseqüències ens poden perjudicar durant molts anys. En canvi si ho fem bé, els danys poden ser menys profunds i curts en el temps. Perquè això sigui així, recomanem que es prenguin mesures pel govern i les empreses, com les que exposem a continuació:

  1. Estem en una crisi de salut i marcarà l’arrencada de l’economia en general i de les empreses. Com més aviat s’aconsegueixi la vacuna, més aviat sortirem, però les persones hem de col·laborar.
  2. Els governs han d’actuar amb rapidesa i han de donar subvencions a fons perdut a les parts més vulnerables de l’economia i sobretot a pimes i autònoms.
  3. Els governs han de facilitar que arribi diners suficients a les empreses, com són les línies i avals ICO i ICF, que són bona ajuda.
  4. Les empreses han de procurar liquiditat, com són ajudes, préstecs, ampliacions de capital pels socis, ajornant inversions i negociant amb els creditors els pagaments.
  5. Les empreses no han de perdre de vista els beneficis i el marge, que són els motors de les mateixes i la liquiditat la benzina per que funcionin. No podem permetre’ns tenir pèrdues.
  6. Analitzar els costos fixos, com són la despesa de personal (Els ERTOS poden ajudar per a compensar la caiguda d’activitat) i les despeses d’explotació. Així podrem suportar millor la caiguda de les vendes.
  7. Negociar i renegociar amb els creditors els costos i terminis de pagament, vetllant pels que són essencials per a l’activitat.
  8. Procurar augmentar ingressos o vendes a partir de les noves necessitats dels nostres clients. Noves necessitats, són grans oportunitats.
  9. Plantejar si és necessari canviar el model de negoci, amb els avantatges de digitalització, teletreball, vendes online, etc.
  10. Prestar molta atenció a un actiu estratègic molt important en l’empresa, que són les persones i és una oportunitat per a demostrar que són essencials.

Si seguim aquestes mesures, tindrem grans possibilitats de sortir airosos i reforçats d’aquesta crisis.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzats per identificar els seus interessos i necessitats.