Derecho privacidad empleados

LA PRESA DE MESURES EXCEPCIONALS DE CONTROL ALS SEUS EMPLEATS EN LA TORNADA A l’ACTIVITAT, I EL DRET A LA PRIVACITAT D’AQUESTS

COVID19. Amb la gradual, o la totalitat, reincorporació dels empleats als seus llocs de treball ( i en el marc de la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la salut ) potser hagi cregut necessari i convenient el dur a terme algunes accions de control preventives als seus empleats (declaracions d’acte responsabilitat, prendre la  temperatura, realitzar test…) ja que no pot arriscar-se a tenir personal que estigui o hagi estat infectat, o que ho  hagi estat algun dels seus familiars .

Però ha de saber que l’aplicar aquestes accions de control preventives, en segons quines condicions, pot anar en contra del dret a la privacitat dels seus empleats, ja que tenen serioses implicacions directes en matèria de protecció de dades personals. Ha d’analitzar, prèviament, que aquestes accions de control compleixin amb  els principis del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), com pot ser el fet obligat de realitzar una avaluació d’impacte de dades personals segons els casos.

Tot això sense perjudici que la normativa de protecció de dades personals habiliti determinats tractaments de dades en situacions d’emergència sanitària.

El seu protocol de Prevenció de Riscos Laborals i la Vigilància de la Salut per a aquesta volta a l’activitat, haurà de coordinar-se necessàriament amb les obligacions normatives de protecció de dades, protegint el dret a la privacitat dels seus empleats.

No li estem limitant la possibilitat de prendre aquestes accions de control preventives, sinó que l’informem que aquestes tenen implicacions importants -en ser dades sensibles, de salut- en matèria de normativa RGPD  de protecció de dades i que haurà de contemplar.

Agraïm com sempre la confiança dipositada en els nostres equips de professionals i estem al seu costat per a ajudar-lo a poder complir amb tots els requeriments legals en les accions que decideixi dur a terme.

Àrea Dret Digital

934 646 210