L’IMPOST SOBRE ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (AJD) PAGAT EN L’HIPOTECA.

A QUI LI CORRESPON EL SEU PAGAMENT?

Amb motiu de les últimes notícies sobre la Sentència del Tribunal Suprem, referent al fet que és el banc i no el client el que ha d’abonar l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD) en la signatura d’una hipoteca.

Des de Lladó Grup Consultor li informem amb l’article “L’Impost AJD pagat en hipoteca. A qui li correspon el seu pagament?”.

Com a despatx especialitzat en reclamacions bancàries ens posem a la seva disposició per gestionar i reclamar, si escau, l’Impost d’Actes Jurídics Documentats indegudament satisfet.

Joan Lladó Chimenis

Advocat