Limite pagos en efectivo Llado Grup

LÍMIT DE PAGAMENTS EN EFECTIU: quan entra en vigor i a qui afecta?

El Congrés ha aprovat la Llei de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal. Entre les mesures incloses, es troba la limitació dels pagaments en efectiu. Es redueix els pagaments en efectiu a 1.000€ entre professionals i 2.500€ entre particulars, i prohibeix les amnisties fiscals.

Quan entra en vigor la llei antifrau? 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar aquest passat dissabte la llei per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc, aprovada de manera definitiva el passat 30 de juny en el Congrés dels Diputats, i que ha entrat en vigor el diumenge 11 de juliol.

A qui i en quin afecta la llei antifrau?

Limitació dels pagaments en efectiu per a determinades activitats

Es redueix dels actuals 1.500 euros a 1.000 euros en operacions entre professionals o empresaris, mentre que per a particulars el límit és de 2.500 euros. A més, es redueix de 15.000 a 10.000 euros el límit per a particulars amb domicili fiscal fora d’Espanya.

Prohibeix les amnisties fiscals

La nova llei també prohibeix les amnisties fiscals i amplia el llistat de morosos publicat cada any per l’Agència Tributària, que rebaixa d’un milió a 600.000 euros el llindar de deute per a aparèixer en la llista i inclourà també als responsables solidaris del deute.

Softwares de doble ús

La prohibició dels coneguts com softwares de doble ús, programes informàtics utilitzats per les grans companyies per a manipular la comptabilitat. En concret, el projecte obliga al fet que els sistemes informàtics dels processos comptables s’ajustin a criteris que garanteixin accessibilitat als registres i traçabilitat, a més d’habilitar la possibilitat de sotmetre els sistemes a certificació i establir un règim de sanció per als qui fabriquen els sistemes o els qui el tenen sense la deguda certificació.

Operativitat amb criptomonedas

La llei inclou mesures per a un major control sobre la tinença i operativitat amb criptomonedas, establint l’obligació d’informar sobre saldos i titulars d’aquestes monedes, tant en territori nacional com en l’exterior, així com sobre les operacions, ja siguin adquisicions, transmissions, cobraments o pagaments.

Lladó Grup Consultor podem acompanyar-li i assessorar-lo a través dels nostres professionals.

Llado Grup Cosultor

Àrea Jurídica