LI RECLAMEM LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

L’Impost municipal sobre l’Increment del Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), també conegut com l’Impost de Plusvàlua Municipal, grava l’increment de valor que teòricament té un immoble durant el temps que ha estat en mans de qui ho ven. Un tribut local que es paga cada vegada que in immoble canvia de propietaris (venda, herència, donacions).

El Tribunal Constitucional en Sentència de maig de 2017, recull una sentència en la qual s’estableix que la càrrega de la rova correspon a l’Administració, en aquest cas l’Ajuntament. Per tant, no és el contribuent el que ha de provar que no va haver-hi increment de valor dels terrenys. És l’administració qui ha de provar que va haver-hi un guany en la transmissió de l’immoble urbà.

Al mateix temps, els jutjats Contenciosos Administratius estan anul·lant, per als casos en els quals hi ha increment de valor perquè consideren que no hi ha forma de liquidar l’impost i qualsevol liquidació ha de ser anul·lada, per falta de regulació legal després de la Sentència del Constitucional.

Joan Lladó Chimenis

Advocat

No et quedis sense reclamar al teu ajuntament. Des de Lladó Grup Consultor l’assessorarem amb un estudi gratuït de viabilitat de la reclamació. Contacti amb nosaltres en el 934 646 210 o pot omplir el següent formulari i contactarem amb vostè.

Li esperem a Lladó Grup Consultor

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona

Contacta’ns

Per tot l’anterior, sol·licitem que marqui les caselles en conformitat a la Política de Privacitat