Renting Lladó Grup

LI INTERESSA EL RÈNTING?

Conegui les possibilitats d’un Rènting a la seva empresa.

Cada vegada és major el nombre d’empreses que financen els seus vehicles amb un “Rènting” i vostè vol saber si realment li sortirà a compte, ja que la seva empresa renova la flota de vehicles i hi ha l’alternativa de fer un Leasing, o adquirir-lo al comptat o a crèdit.

Amb el rènting sap que no haurà de pagar cap despesa relacionada amb el vehicle, com és l’assegurança, el manteniment i només ha d’ocupar-se del consum del carburant, podent renovar els vehicles cada quatre anys pagant un lloguer permanent.

Li comentem que la decisió depèn del temps que pugui prolongar la utilització dels vehicles.

Nosaltres hem realitzat càlculs comparatius de si fa rènting o ho adquireix amb un préstec durant un període de 10 anys, d’un vehicle industrial valorat a 30.000 euros (SENSE IVA) el rènting del qual a quatre anys i contractant 25.000 km a l’any suposa una quota mensual aproximadament de 450 euros. El préstec es contractarà quatre anys (confiant que, transcorregut aquest termini, encara podrà utilitzar-lo sis anys més). El tipus d’interès a quatre anys és del 5% i les despeses de manteniment i assegurança augmentarà a uns 2.000 euros anuals durant tota la vida del vehicle.

El nostre resultat, és que d’aquest exemple el Rènting és favorable fins i tot encara que pugui treure partit als vehicles durant 10 anys i a més, amb el Rènting la flota es renova cada quatre anys.

I si no li convenç el rènting al cap de quatre anys, podrà adquirir el vehicle de propietat al preu que li ofereixi la companyia.

Li interessa assessorament personalitzat sobre Rènting?

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista