L’EMPRESA POT DESCOMPTAR DEL SOU ELS RETARDS DEL TREBALLADOR

L’Audiència Nacional avala que l’empresa descompti el sou als treballadors que arribin tard.

Una sentencia de l’Audiència Nacional ha avalat que les empreses descomptin el sou als treballadors que entrin tard a la feina.

Segons la sentència, que es resti el salari al treballador que entra tard al seu lloc de treball no suposa una multa ja que “quan no existeix una efectiva prestació de serveis per part del treballador no es merita cap salari més enllà dels casos previstos legal o convencionalment” i afegeix que no es pot reclamar la part del sou “per períodes de temps per ínfims que siguin” en què l’empleat no fa la seva feina.

Així com la sentència dictamina, “no existeix un dret del treballador que la seva jornada individual es redistribueix un cop fixada per culpa de retards injustificats”. En aquest sentit, insisteix que és l’empresa qui té la capacitat d’escollir com es distribueix la jornada del treballador, i per tant, pot decidir sancionar-lo si no compleix els horaris.

Des de l’entrada en vigor del registre horari, el passat 12 de maig, les empreses esta obligades a deixar constància del temps que els treballadors passen a la feina. L’objectiu de la mesura impulsada pel govern espanyol és fer aflorar les hores extres no remunerades que es fan. Les companyies que no ho facin s’hauran d’enfrontar a sancions, amb les inspeccions que ja han començat per comprovar el compliment de la normativa.

Des de Lladó Grup Consultor, juntament amb el nostre partner informàtic, hem desenvolupat una eina de recursos humans a l’efecte de poder realitzar el control horari al qual obliga el Reial decret i amb enllaç amb altres solucions com el portal de l’empleat.