Revisem la teva hipoteca i reclamem el teu IRPH

Truca’ns: 934 646 210

Què és l’IRPH?

L’IRPH també conegut com a Índex de Referència de Prèstecs Hipotecaris, és un índex establert pel Banc d’Espanya, que s’utilitza per determinar el tipus d’interès en préstecs hipotecaris amb tipus d’interès variable.

És un dels tipus d’interès més utilitzats a Espanya juntament amb l’Euribor. Les hipoteques referenciades a aquest índex posseeixen un tipus d’interès molt elevat que s’extreu fent una mitjana dels interessos aplicats per caixes i bancs.

Respecte un préstec de 100.000 € de capital, referenciat a l’IRPH, s’han pagat de mitjana uns 25.000 euros més en interessos, que si aquest mateixos préstec hagués estat referenciat a l’Euribor.

Com saber si l a meva hipoteca està afectada?

La manera més senzilla és revisar l’escriptura del seu préstec hipotecari.

Habitualment, l’IRPH hauria de trobar en la clàusula de l’escriptura, sota la rúbrica de “interessos”.

Ha de tenir en compte que existeixen variants de IRPH, la qual cosa pot dificultar la tasca d’identificar-en el seu préstec. Per aquest motiu és important que el revisi un especialista en la matèria.

En Lladó Grup disposem del nostre equip d’especialistes en la matèria, que revisarà el seu préstec minuciosament.

Què necessito per reclamar l’IRPH?

Per determinar si el seu préstec està subjecte a l’IRPH, necessitem revisar; la còpia de l’escriptura del préstec hipotecari i analitzar la clàusula.

Per iniciar la reclamació, caldrà que ens aporti, si disposa d’ells, els següents documents:

  • documentació si s’han produït novacions o ampliacions del préstec.
  • la còpia de les escriptures o documents que el Banc o caixa d’estalvis li hagués posat a la signatura.
  • els rebuts de què disposi.

Què es reclama?

L’equip de professionals de Lladó Grup, estudiarà cas per cas. Sent afectat pel IRPH es pugui iniciar amb la documentació correcta la reclamació i la devolució de diners pagats de més per l’IRPH.

La reclamació de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH), és per detectar l’índex abusiu que es genera mes a mes encarint les hipoteques dels afectats.

El TJUE estableix que en cas que les parts no arribin a un acord, serà el jutge nacional qui determini que se substitueixi l’IRPH declarat abusiu per un índex legal aplicable.

COM TREBALLEM?

Assessorament de l’advocat especialista i sol·licitud de documentació.

Estudi de la documentació facilitada pel client.

Revisió de la clàusula abusiva en el contracte hipotecari.

Interposició de la demanda sol·licitant la nul·litat de la clàusula abusiva.

logo llado vertical

Lladó Grup Consultor es un despacho con más de 60 años de experiencia, con un equipo especializado en Derecho Bancario y reclamación a entidades bancarias, apostando por reclamar todas las cláusulas abusivas que afectan a nuestros clientes.

Si su hipoteca está afectada por la cláusula IRPH, confíe en nuestro equipo Lladó Grup Consultor para realizar su reclamación.