Relació via electrònica amb les Administracions Públiques

Totes les entitats, comunitats de bèns i certs professionals, estan obligats a relacionar-se electrònicament de forma exclusiva amb qualsevol Administració Pública.

 • Tribunal Econòmic Administratiu
 • Comunitats autònomes
 • Agència Tributària

  Enter content here

 • Tresoreria General de la Seg. Social

  Enter content here

 • Diputacions i Ajuntaments

  Enter content here

Quins tràmits han de realitzar-se?

Tots els tràmits han de realitzar-se electrònicament i no en paper, ja que no tindrien cap efecte davant l’Administració i seria sancionable.

 • Notificacions electròniques
 • Liquidacions
 • Embargaments i recàrrecs
 • Seguretat Social d’empreses i particulars

 • Interposició de recursos
 • Requeriments d’informació
 • Inspeccions i comprovacions, etc
 • Tramitació de prestacions de la Seguretat Social

Gestió de notificacions electròniques

En qualsevol procediment tributari o de Seguretat Social és indispensable la notificació del mateix per a la seva efectivitat i es realitzen totes de forma electrònica.

Fer un seguiment professional és fonamental per a tenir èxit amb les Administracions Públiques i la Seguretat Social.

És fàcil apoderar al seu professional perquè realitzi el seguiment de les notificacions electròniques, i s’ocupi de realitzar tots els tràmits o procediments amb qualsevol Administració Pública, fent el seguiment de la seva seu electrònica, on es conserva tota la seva informació.

És necessari utilitzar experts en gestió electrònica. 

Confia en Lladó Grup Consultor

logo llado vertical

Lladó Grup Consultor és un despatx amb més de 60 anys d’experiència, format per un ampli equip d’experts advocats, economistes i professionals, basat amb una qualificació i formació permanent que ens permet oferir als nostres clients un progrés econòmic, donant seguretat jurídica, minimitzant riscos i maximitzant el retorn de l’activitat dels nostres clients.

www.lladogrup.com  |  c/ Sant Domènec,39-41 | 08911 Badalona | email: consultor@lladogrup.com | 93 464 62 10