Serveis operatius de Lladó Grup als nostres Clients

Benvolgut client,

Ens dirigim de nou a vostès enmig de la segona setmana de confinament com a conseqüència de la excepcionalitat que estem vivint arrel del Covid-19.

Com ja els vam informar, Lladó Grup Consultor, va prendre mesures immediates per poder preservar la salut de l’equip i, per tant, vam procedir a treballar íntegrament en remot i pel sistema de teletreball.

Gràcies als mitjans tecnològics del que disposem , així com aquells que hem implementat de forma addicional i altres eines de comunicació telemàtica ens permeten garantir una operativitat del 100% i així:

  • Pel que fa als ERTOS, hem posat molts recursos en aquestes tramitacions, creant equips de treball en cadena i un protocol d’actuació per tal de controlar el procés d’assessorament, passant per preparació de l’expedient, la seva presentació i seguiment.
  • L’altre gran concentració de consultes recau sobre les ajudes als autònoms. Hem facilitat una guia per poder donar resposta a les principals consultes que ens poden arribar. En aquest tipus d’expedients també hem elaborat un protocol d’actuació específic. Les presentacions de la sol·licitud de prestacions les estem coordinant amb les Mútues ja que s’està buscant la manera de simplificar el procediment. Hem abocat esforços en aquesta línia de treball incorporant professionals d’altres àrees de treball per reforçar els equips.
  • Declaracions i Ajornaments d’impostos. Atès que, entre les mesures aprovades pel Decret, hi consta la possibilitat d’ajornament d’impostos, els equips corresponents estan treballant per tal de procedir a la presentació d’impostos com és habitual cada trimestre amb la qüestió afegida que es podran sol·licitar ajornaments amb un topall, per empresa, de 30.000,00€ i, per tant, en cas de necessitat s’ha de veure com es distribueix aquest topall entre els diferents impostos que ha de fer front l’empresari. Per tant es fa necessari, més que mai, la comunicació entre el client i entre les diferents àrees del despatx per decidir quins impostos i per quins imports es sol·liciten, en el seu cas els ajornaments.
  • Arrel del Covid-19 s’aniran produint qüestions de transcendència legal que anirem informant i donant solucions a l’efecte. Per aquest motiu hem habilitat un espai a la nostre pàgina web lladogrup.com , monogràfica de les incidències legals provocades pel Covid-19 i que creiem pot ser de bona utilitat.
  • A banda de tots els serveis extres i urgents provocats pel Covid-19, la resta d’àrees dels despatx segueixen estan plenament operatives i tots els professionals disponibles a l’atenció del client.
  • Finançament i crèdits. S’ha aprovat mesures de finançament i avals a crèdits que es vehiculen mitjançant l’ ICO i, per tant, s’haurà de gestionar amb les entitats bancàries aquest tipus d’ajudes a la tresoreria de les empreses.
  • Comunicacions. Com hem fet aquesta setmana passada seguirem fent comunicacions als clients respecte a les novetats, procediments i altres qüestions d’interès.

Des de Lladó Grup Consultor considerem que en les circumstàncies actuals, respecte de les empreses i empresaris, els nostres serveis són essencials i, amb la vocació de servei amb la que ens volem caracteritzar, estem posant els nostres mitjans per mantenir-nos totalment operatius.

La Direcció del despatx es reuneix regularment per fer un seguiment  de caràcter ordinari, de les circumstàncies que ens concorren sens perjudici de les extraordinàries que calguin, i anem prenent decisions diàries segons evolucionen les qüestions legals que arrel del Covid-19 ens envolten.

Direcció de Lladó Grup Consultor.