Ampliació d‘un mes en la presentació d’Impostos només per a Micro Pimes

La principal mesura presa pel consell de ministres és l’ampliació del termini per a presentar les autoliquidacions d’impostos del primer trimestre en un mes, passant la data màxima del 20 d’abril fins al 20 de maig, però molta ATENCIÓ perquè només afecta als empresaris, professionals i entitats amb un volum d’operacions que no superi els 600.000 euros en l’exercici anterior, any 2019. Si vostè ha presentat la declaració amb domiciliació del pagament, el càrrec en lloc del 15 d’abril, es farà el 20 de maig.

Afecta a tots els impostos, com són:

  • Retencions de salaris
  • de lloguers
  • del capital mobiliari
  • pagaments a compte d’IRPF i de l’Impost de Societats
  • declaracions d’IVA.

Els que tinguin intenció de sol·licitar ajornament i ho sol·licitin fins al 20 de maig acollint-se al sistema automàtic del RDL 7/2020 per import de 30.000 euros, s’ampliarà el termini de pagament fins al 20 de novembre de 2020, i es pagarà tot l’import en aquesta data.

En general, li recomanem que presenti les autoliquidacions amb normalitat, acudint a l’ajornament de pagament especial regulat en el RDL7/2020 per a autònoms i pimes per a generar liquiditat en l’empresa, bàsic en moments d’incertesa.

L’ajudarem en tot el comentat per a complir les obligacions tributàries. Pot contactar amb l’equip de fiscal i  tributari pels canals habituals; correu electrònic i telèfon, i resoldre qualsevol dubte o aclariment sobre la seva situació particular.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUP CONSULTOR estem preparats per afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.
Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip de Direcció LLLADÓ GRUP CONSULTOR

934 646 210

consultor@lladogrup.com