Arrendamientos RD15/20

Mesures extraordinàries en matèria d’Arrendaments per a autònoms i PIMES.

 • Es regula un procediment perquè les parts, persona física o jurídica arrendatària i la propietat, puguin arribar a un acord, en el termini d’un mes, per a la modulació del pagament de les rendes dels lloguers de locals de la Llei 29/1994 (contractes posteriors a 1 de gener de 1995):
  • Quan el propietari és una gran tenidor:
   • Moratòria: durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, fins a un màxim de 4 mesos.
   • Renda: quedarà ajornada mitjançant fraccionament de les quotes en un termini de 2 anys.
  • Quan el propietari NO sigui gran tenidor:
   • Ajornament temporal.
   • Ús de la fiança com a pagament total o parcial de la renda. Reemplaçament en el termini d’un any.
  • Qui pot beneficiar-se?
   • Autònom:
    • Afiliat i en alta en el Règim d’Autònoms.
    • Activitat suspesa per la declaració estat d’alarma.
    • En cas d’activitat no suspesa, pèrdua del 75% de la facturació.
   • Pime:
    • No superi el límit de 4M/€ de partides d’actiu.
    • Activitat suspesa per la declaració estat d’alarma.
    • En cas d’activitat no suspesa, pèrdua del 75% de la facturació.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUPO CONSULTOR estem preparats per a afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.

Agraïm com sempre la confiança dipositada en els nostres equips de professionals.
Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip Directiu de Lladó Grup Consultor  

934 646 210

consultor@lladogrup.com