SI ETS SOCI, ADMINISTRADOR O DIRECTIU D’UNA EMPRESA…

VOLS CONÈIXER SI EL TEU TRACTAMENT DE LA RETRIBUCIÓ ÉS CORRECTA?

I perquè ara?

Una sentència del Tribunal Suprem de febrer de 2018, obliga a revisar la retribució dels socis, administradors i directius de les empreses.

Casos habituals

En les petites i mitjanes empreses, és habitual que la figura de l’administrador realitzi, a més altres funcions com són la direcció i/o gerència, i treballs propis de l’objecte social de la companyia.

Com ha d’actuar l’empresa

La retribució dels administradors ha d’estar necessàriament fixada en els estatuts socials de la companyia i amb detall cada concepte retributiu sigui una quantitat fixa, variable, i/o en espècie, etc… i a més en certs casos és obligatori que existeixi un contracte entre l’administrador i la societat, ja que de no existir, no podria cobrar la retribució i a més no seria despesa deduïble, i fins i tot podria reclamar o denunciar qualsevol accionista o soci a la societat.

Com els criteris i les normes han canviat, la situació mercantil, fiscal i de seguretat social dels Administradors, socis o directors aconsellem als nostres clients les modificacions oportunes per quedar protegits davant la llei.

Modificar els estatuts socials

Analitzar els conceptes retributius

Contracte mercantil regulant relació amb la societat i administrador

Enquadrament amb Seguretat Social

logo llado vertical

Lladó Grup Consultor és un despatx amb més de 60 anys d’experiència, format per un ampli equip d’experts advocats, economistes i professionals, basat amb una qualificació i formació permanent que ens permet oferir als nostres clients un progrés econòmic, donant seguretat jurídica, minimitzant riscos i maximitzant el retorn de l’activitat dels nostres clients.