L’AFECTA LA DECLARACIÓ D’OPERACIONS VINCULADES?

Quan la seva empresa fa operacions  amb persones o entitats vinculades (cas de socis amb una participació igual o superior al 25% del capital,  amb altres societats participades pels mateixos socis, i en almenys aquest percentatge) haurà de valorar-les a preu de mercat. En molts casos haurà de documentar aquestes operacions, havent de preparar un dossier en el qual es descrigui la naturalesa i la valoració que s’ha assignat, justificant que aquesta és conforme amb la que haurien pagat parts independents.

No obstant, la seva empresa quedarà exempta de l’obligació de documentar:

  • Quan les operacions realitzades amb una mateixa persona o entitat vinculada no superi els 250.000 euros en l’exercici.
  • Quan forma part d’un grup acollit al règim de consolidació fiscal.

Les operacions subjectes a l’obligació de documentació, també han d’informar-se en el model 232, que normalment han de presentar-se el mes de novembre.

A més de les operacions documentades, també s’han d’incloure altres operacions (Com paradisos fiscals, etc).

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en la declaració d’operacions vinculades.

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista