LA FACTURA ELECTRÒNICA I EL SEU FUNCIONAMENT

Què és la factura electrònica?

El passat 01 de març del 2018, va entrar en vigor la nova Llei de Contractació Pública. Amb vocació de transparència i apostant per la simplificació en els processos i per l’ús dels mitjans electrònics com a eina principal.

A partir del mes de juliol, els autònoms i pimes que actuïn com a subcontractistes, i sempre que el destinatari sigui l’Administració Pública, tindran l’obligació de presentar en format factura electrònica els serveis prestats o béns lliurats al contractista principal. El subcontractista farà arribar el document justificatiu al contractista a través d’un Registre, creat a aquest efecte, i el contractista farà el mateix per a la seva remissió a l’òrgan administratiu al que correspongui la tramitació de la factura electrònica.

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública posarà a la disposició dels operadors econòmics i particulars un Registre Electrònic Únic que, permetrà entre altres funcionalitats, acreditar la data en què es presentin factures pels subcontractistes al contractista principal i traslladar aquestes factures al destinatari de les mateixes conforme a la configuració per rebre les factures electròniques que consignin en el directori d’empreses.

Com funciona la electrònica?

Una factura electrònica ha de complir amb els mateixos requisits que una factura en format paper. El document ha de contenir els camps exigibles a tota factura i ser transmès d’un ordinador a un altre recollint el consentiment d’ambdues parts.

  • Llegible: és a dir, que pugui ser llegida sense dificultat. Amb el document electrònic és més fàcil de garantir que en format paper.
  • Autenticitat de l’origen de la factura: implica que s’ha de garantir la identitat del proveïdor dels béns o prestador dels serveis facturats, i la de l’emissor de la factura, en cas de no ser el mateix.
  • Integritat del contingut de la factura: ha des possible garantir que el contingut de la factura no ha estat modificat.

Aquests canvis, que van entrar en vigor el passat 1 de juliol, facilitaran els tràmits de les factures entre contractistes i subcontractats. Beneficiant a ambdues parts en estalvi de diners i temps i generant un mateix format que la resta de països europeus, facilitant les transaccions comercials entre països. Així com cal destacar, la creació d’un registre únic on poder trobar els documents electrònics de manera ràpida i senzilla i poder presentar-les a l’Administració d’una manera àgil i pràctica.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes que li assessoraran en aquests temes.

T’esperem a les nostres oficines

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 – Badalona