Falsear registro horario

INSPECCIONS PER FALSEJAR EL REGISTRE HORARI

El registre de la jornada laboral, va entrar en vigor el maig passat del 2019, amb la finalitat de controlar les hores extres no compensades que es feien en les empreses. Però la norma no va especificar com havia de fer-se el seguiment del registre laboral mal un ampli marge a les companyies a l’hora de triar el sistema de control més idoni.

Molts professionals laboristes van mostrar la seva preocupació pel fet que aquesta llibertat per a triar el sistema de control fos emprada per qui pretengués falsejar el registre per a ocultar us excessos de jornada. De fet, fa unes setmanes el Ministeri de Treball va revelar que, en els sis primers mesos en vigor de la norma, els inspectors de treball van obrir 2.010 expedients relacionats amb el control de jornada laboral, dels quals el 21% estaven relacionats amb possibles fraus.

Sobre qui ha de recaure l’obligació d’acreditar si s’han realitzat les hores extres?
Encara que a priori es tracta d’una responsabilitat de la plantilla, cada vegada més els jutges inverteixen la càrrega de la prova i posen aquesta obligació sobre les empreses.

Exemple d’això, és la sentència del TSJ de Canàries (accedeix aquí a la sentència) que en una sentència en 2019 va fixar que en les companyies en les quals sovint es treballi més temps de l’acordat s’inverteix la càrrega de la prova. Així, en aquesta mena de casos, el treballador només necessita aportar “indicis mínims” de l’excés de jornada (en aquest cas, una captura de pantalla de la pàgina web de la botiga amb l’horari d’atenció al públic), i serà la companyia qui hagi de demostrar que les hores extres, o bé es van realitzar o bé es van compensar.

Balanç de l’aplicació de la norma

  • Dues mil expedients, relacionats exclusivament amb el sistema del registre horari.
  • Sancions, la Inspecció d’aquests dos mil expedients, ha finalitzat 500 expedients, i d’ells, 107 han acabat en sanció. És a dir, que només per un sistema de fitxatge han estat multades el 20% de les empreses inspeccionades. Les sancions ascendeixen als 113.000€ en total, una mitjana de 1.000€ per multa.
  • Menys hores extres. Des de l’arribada del registre d’horari, la xifra d’hores extres no remunerades es va desplomar un 24% (dades de l’enquesta de població activa EPA). Així com mostra aquest estudi, un lleuger ascens del 2% de les hores extraordinàries remunerades.

Des de Lladó Grup Consultor, juntament amb el nostre partner informàtic, hem desenvolupat una eina de recursos humans a l’efecte de poder realitzar el control horari al qual obliga el Reial decret i amb enllaç amb altres solucions com el portal de l’empleat.

Lladó Grup Consultor

934 646 210