ELS INSPECTORS D’HISENDA VOLEN ENTRAR D’INCÒGNIT EN LES EMPRESES

Els inspectors d’Hisenda volen que se’ls permeti actuar d’incògnit per a entrar en les empreses i detectar el frau fiscal en les societats, i tenir així accés als seus domicilis socials (actualment es necessita o el consentiment del contribuent, o autorització judicial per a poder accedir), i d’aquesta manera aconseguir informació, documents i proves que inculpin al contribuent.

És la mateixa situació respecte de les persones físiques, el domicili de les quals està protegit per la Llei.

També sol·liciten els inspectors que es premiï als delators o denunciants d’empreses que defrauden al fisc, mitjançant una retribució amb diners públics, ja que està donant resultats en certs països com als Estats Units. Actualment es pot delatar o denunciar a través de la web d’Hisenda, a l’empara de confidencialitat, però no cobren per la seva acció i als denunciants famosos com el cas Falciani o Gürtel, se’ls complica molt la vida i han de gastar diners per a defensar-se.

Existeix un nou protocol aprovat a Europa en aquesta direcció que ha d’implementar-se en dos anys en tots els països.

Li recomanem molta atenció amb el seu personal que pugui tenir coneixement d’operacions dubtoses davant el fisco, com poden ser els comptables i quan estan insatisfets poden haver conseqüències per a l’empresa.

A Lladó Grup Consultor el nostre equip de professionals fiscalistes el poden assessorar en totes aquestes qüestions i evitar riscos innecessaris.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista