Incentius fiscals

INCENTIUS PER AUGMENT DE PLANTILLA

Hi ha alguns incentius fiscals que van lligats a l’increment de la mitjana plantilla de l’empresa.

En concret:

  • AMORTITZACIÓ.- Si la seva empesa és de reduïda dimensió, en general factura menys de 10 milions d’euros, i ha adquirit actius fixos nous, és possible que pugui aplicar l’incentiu de “LLIBERTAT D’AMORTITZACIÓ”, podent amortitzar més ràpidament i endarrerir el pagament de l’Impost sobre Societats.
  • DISCAPACITATS- Si la seva empresa augmenta la seva plantilla mitjana anual de treballadors discapacitats, tenen dret a una deducció en l’Impost sobre Societats depenent del grau de discapacitat, i afecta a tot tipus d’empreses:
    • Discapacitat inferior al 65%, la deducció per cada persona/any d’augment és de 9.000 euros.
    • Discapacitat igual o superior al 65% serà de 12.000 euros.

Per calcular la plantilla mitjana, ha de considerar tant els treballadors fixos com els temporals, i computa els empleats a temps parcial en proporció  a les hores que facin.

A  Lladó Grup Consultor  un equip d’assessors fiscals l’informaran de tots els incentius fiscals.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista