Préstecs hipotecaris, el pagament dels impostos

El pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats és responsabilitat del prestatari, que és la persona que ha sol·licitat el préstec.

Les despeses relatives al corretatge dels documents notarials i a l’impost corresponent a la matriu s’abonarà a parts iguals entre el prestamista i el prestatari, i les corresponents còpies per qui les sol·liciti.

D’aquesta manera ha resolt el Tribunal Suprem en recurs de cassació mitjançant les seves sentències 147/2018 i 148/2018 de 15 de març de 2018.

Així, va posant llum sobre el nou conflicte sorgit dels préstecs hipotecaris i les seves possibles clàusules abusives.

El Tribunal Suprem ha resolt un dels grans cavalls de batalla que consisteix en determinar a qui correspon l’impost de AJD per la constitució de la hipoteca. Aquesta és una de les principals despeses que ens podem trobar en el moment de contractar una hipoteca.

Doncs bé, el Suprem ha resolt determinar que aquest l’impost li correspon al prestatari, ja que és el subjecte passiu de l’impost.

Pel que fa referència a la resta de despeses s’estableix que es repartiran al 50%. En aquest sentit ja s’han vingut pronunciant alguns jutjats de primera instància i Audiències Provincials i, en particular, ha establert aquest criteri el Jutjat especial per aquests assumptes, el nº50 de Barcelona.

Per tant, l’abast de les reclamacions i les seves conseqüències és lògic pensar que s’aniran acotant i unificant al que s’ha establert en el Tribunal Suprem.

Joan Lladó Chimenis
Advocat