Hipotecas, decisión Tribuna Supremol

IMPOST DE LES HIPOTEQUES (AJD).

LA BANCA GUANYA DE MOMENT…

Després de la decisió del Tribunal Suprem de canvi de criteri respecte a qui ha de pagar l’impost de les hipoteques (Actes Jurídics Documentats), no hem de considerar tancat l’assumpte sinó que considerem que hi ha camí i arguments per a la seva reclamació.

La manca de quòrum de la totalitat del Ple de la Sala Contenciosa Administrativa del òrgan judicial és una via oberta per a emparar les demandes quedant obertes dues vies, la civil i la d’Europa del TJUE, i tot això sense perjudici d’un possible canvi de criteri.

Cal seguir reclamant sota la via legal que el banc va imposar el pagament de l’Impost dins d’una clàusula abusiva en la qual es va determinar que el prestatari havia de fer-se càrrec de totes les despeses de la hipoteca, així com també que la Sentència del Suprem ha deixat nul l’article 68.2 de la normativa de l’impost AJD que continua sent nul per il·legal.

La nul·litat d’aquest article pot ser un argument per donar la raó als usuaris.

D’altra banda és de preveure que s’elevarà una qüestió d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional el qual es podria veure obligat a pronunciar-s’hi.

Per això considerem que encara no està del tot decidit aquest assumpte i caldrà esperar per si hi haurà algun canvi normatiu i, amb això, hem de considerar que s’han de seguir plantejant-se les reclamacions davant dels jutjats.

Des de Lladó Grup Consultor com a despatx especialitzat en reclamacions bancàries ens posem a la seva disposició per gestionar i reclamar, si escau, l’Impost d’Actes Jurídics Documentats indegudament satisfet.

Joan Lladó Chimenis

Advocat.