Hisenda vigila autònoms

HISENDA VIGILA ELS AUTÒNOMS

S’inicia una altra campanya d’Hisenda per a avisar els autònoms tant empresaris com professionals, que les seves xifres declarades de l’activitat no s’ajusten als estudis realitzats per Hisenda del seu sector, amb intenció d’un enviament massiu de cartes esmentant que coneix totes les seves dades i els convida a declarar correctament, perquè no siguin objecte d’una comprovació prioritària.

Aquestes campanyes ja es van realitzar en certs sectors a societats que són PIMES i Hisenda adverteix al contribuent que el que ha declarat desperta sospita perquè no s’ajusta als estàndards mitjans del sector.

A més comunica que coneix els imports acumulats de les entrades en els seus comptes bancaris i els cobraments en targeta, ja que fa la comparació del contribuent amb les dades mitjanes del sector i, en cas de variar substancialment pot ser objecte de comprovació.

Es tracta d’una carta informativa en la qual fa l’advertiment que, si les inconsistències persisteixen, existeix un risc que es realitzin els procediments tributaris.

Aquests avisos van de debò i poden comprovar 4 exercicis, que en cas de procedir a regularitzar sumant quotes d’impostos, interessos i sancions, els imports poden ser elevats.

El nostre consell és que faci cas d’aquests avisos i consulti a l’equip de professionals fiscals que li ofereix Lladó Grup Consultor.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista