Hisenda vigila consum electric

HISENDA VIGILA EL CONSUM ELÈCTRIC DELS HABITATGES

Ha de saber que les companyies elèctriques presenten cada any el model 159, en el qual informa Hisenda del consum dels immobles. Això el pot afectar si l’immoble és el seu habitatge habitual, perquè si el consum és molt baix  pot discutir amb Hisenda els incentius aplicables en aquests casos:

  • Si practica la deducció per adquisició d’habitatge habitual (si l’ha adquirit abans del 2013).
  • L’exempció per reinversió en habitatge habitual, que el possible guany en la venda no tributa si reinverteix el producte de l’habitatge habitual.
  • L’exempció per la venda habitual que fan les persones majors de 65 anys: No tributen independentment de l’import de la venda, si pot justificar que és habitatge habitual (ho és quan supera els 3 anys vivint).

Igualment el consum elèctric només és un indici i no és determinant.

Un tribunal va donar la raó a un contribuent perquè va aportar proves que justificaven que hi vivia, encara que el consum era molt baix, com per exemple:

  • Certificat d’empadronament de l’Ajuntament.
  • Certificat del president de la comunitat de veïns segons residia a l’habitatge.
  • Correspondència dirigida al domicili.
  • Acreditació del treball que desenvolupa amb absències habituals que baixen el consum, etc.

Si és el seu cas, es pot defensar davant Hisenda amb proves que demostrin que és el seu habitatge habitual.

Consulti el nostre equip de professionals fiscalistes Lladó Grup Consultor que li poden assessorar en totes aquestes qüestions i evitar riscos innecessaris.

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista