Hacienda requiere informacion Llado

SI HISENDA LI REQUEREIX INFORMACIÓ SOBRE ELS SEUS CLIENTS O PROVEÏDORS

Si un empresari rep un requeriment d’informació sobre algun dels seus clients o proveïdors, està obligat a contestar-lo en el termini que consta en aquest requeriment.

Tots els contribuents estan obligats a proporcionar a Hisenda dades i justificants AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA SOLAMENT, tant si es refereixen a les seves pròpies obligacions fiscals com si es refereixen a obligacions de tercers amb els quals manté o ha mantingut relacions econòmiques. És habitual en casos en els quals són investigats els seus clients o proveïdors, així com en casos de recaptació que Hisenda no pot cobrar d’ells els deutes amb Hisenda.

No obstant això, l’obligació de contestar no implica l’obligació de facilitar una altra informació que no sigui de caràcter tributari, encara que la sol·liciti Hisenda, com és el cas d’existir secret professional, la revelació del qual pugui atemptar a l’honor o a la intimitat dels seus clients o proveïdors i en cas de fer-ho, aquests podrien fer-li una reclamació per ser improcedent. És el cas de sol·licitar a un metge sobre els diagnòstics o tractaments de pacients, encara que aquests diagnòstics puguin tenir una certa relació amb els imports facturats.

Per tant, perquè un requeriment d’informació d’Hisenda, sigui vàlid, la seva transcendència tributària ha d’apreciar-se en les dades requerides, derivar-se de l’expedient o ser provada per l’Administració.

Si necessita assessorament en concepte de requeriment d’informació, a Lladó Grup Consultor disposem d’un equip d’especialistes per a resoldre els seus dubtes.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista