donaciones colegios concertados

HISENDA RECLAMA LES DONACIONS DE LES ESCOLES CONCERTADES

L’Agència Tributària entén que les donacions realitzades per alguns pares en les seves declaracions de la renda, pels pagaments mensuals de l’escolarització dels seus fills en col·legis concertats, són una contraprestació i no un donatiu en aquests pagaments.

En la majoria dels casos, aquestes anomenades donacions estan dirigides a una fundació creada per l’escola, però són en realitat, una quota mensual. La legislació vigent afirma que això és una contraprestació de serveis i, per tant, no és deduïble. La majoria de les famílies ho consignen bé en la declaració de la renda. Però n’hi ha algunes que no. En aquests casos, l’Agència Tributària, des de fa anys, revisa les dades i exigeix una declaració complementària perquè es torni aquesta deducció a les arques públiques.

Puc deduir-me una donació del col·legi?

El Ministeri d’Hisenda ha aclarit que els donatius que les famílies realitzen a les fundacions dels col·legis concertats continuaran sent deduïbles en l’IRPF sempre que complexin els requisits legals, és a dir, si constitueixen una donació sense contraprestació. Per a poder ser considerats donatius i poder desgravar, aquests pagaments han de ser voluntaris i no han de servir per a finançar una activitat ordinària del col·legi concertat que repercuteixi en l’alumne. No es tracta de donatius sense contraprestació i, per tant, no es poden desgravar.

Com es pot solucionar la situació amb Hisenda?

La regularització es produeix quan l’Agència Tributària detecta una contraprestació per aquest pagament. És a dir, quan el suposat donatiu no té caràcter voluntari i finança una activitat ordinària del col·legi que repercuteix en l’alumne.

També quan el contribuent de forma voluntària detecta la irregularitat en la seva declaració i decideix regularitzar-ho. Per aquests cas, s’aconsella contactar amb el seu assessor per seguir els passos amb l’Agència Tributària i resoldre-ho el més aviat possible.

Per qualsevol dubte l’equip d’assessors de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició.

 consultor@lladogrup.com