Hacienda envia requerimientos a particulares

HISENDA ENVIA REQUERIMENTS A PARTICULARS

Sense necessitat de fer un procediment de comprovació o d’inspecció, Hisenda està fent requeriments als particulars de dades amb transcendència tributària (propis o de tercers) i estan obligats a contestar, ja que podrien ser sancionats amb multes de 150, 300 i 600 euros, segons el que trigui a contestar.

Però quina informació l’interessa a Hisenda?, veiem els casos més habituals de la informació que requereix per contrastar-la amb la que declaren els empresari o entitats amb les quals fan operacions de serveis o compra vendes de béns:

  1. Casaments i esdeveniments. Com intervenen diversos empresaris, demanen dades i factures dels serveis contractats, banquet o càtering, lloguer de carpes o autobusos, adornaments florals, serveis de fotografia i vídeo, aliances, vestits, cotxe nupcial, etc. També demanen els mitjans de pagament.
  2. Lloguers. Als inquilins els hi demanen qui són els arrendadors, fotocòpia del contracte de lloguer i dels últims rebuts, forma de pagament, si hi ha plaça de garatge o traster, etc.
  3. Compravenda d’immobles. La inspecció requereix les dades de la operació per si n’hi ha una part sense declarar, els professionals que han intervingut, intermediaris, taxadors, arquitectes o industrials.

Com podem observar, Hisenda té molta informació i l’està utilitzant per perseguir el frau fiscal.

L’equip de Lladó Grup Consultor es troba a la seva disposició per a qualsevol dubte i consulta que es pugui originar en rebre un requeriment.

 

 Josep Cid Dacosta

Soci-Economista