HERETAR UN HABITATGE, QUÈ ES PAGA D’IMPOSTOS?

S’estima que aproximadament el 80% de les famílies espanyoles tenen habitatge en propietat, per tant l’habitatge segueix sent la principal inversió de les famílies espanyoles i es converteix en el principal actiu d’una herència.

Però Hisenda o la Comunitat Autònoma voldran la seva part del pastís, ja que qualsevol bé heretat, en general pagarà l’Impost de Successions i Donacions per part de l’hereu, afegint la famosa plusvàlua Municipal, que actualment és objecte de controvèrsia per part dels tribunals i les corporacions locals (Ajuntaments i Diputació).

L’Impost de Successions i Donacions està cedit a les comunitats autònomes, encara que la normativa és estatal i el resultat és que existeixen enormes diferències de pagament de l’impost entre comunitats. Així tenim que si heretes a Madrid l’impost està exempt en un 99%  per als hereus directes, que són els fills, pares, cònjuges i parelles de fet, en canvi  a Andalusia gairebé no existeixen avantatges fiscals i és una regió més cara a l’heretar.

Si l’habitatge és l’habitual del difunt, s’apliquen una sèrie de bonificacions depenent del parentiu, i la tarifa de l’impost oscil·la entre el 7,65% i el 34% depenent del valor de l’immoble,

L’impost de successions es liquida a la comunitat autònoma en que residia el difunt, i es disposa de sis mesos per fer-ho.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en temes sobre els impostos.

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista