gestion de la morosidad LLado

GESTIÓ DE LA MOROSITAT.

Continuem amb la segona part de l’article anterior que explicàvem els primers senyals d’alerta que emet un client que es tornarà morós i ara tractarem les informacions sobre futurs contratemps i els senyals d’alarma a controlar.

Les informacions sobre futurs contratemps.

La informació que aconseguim és un element essencial per a poder decidir l’alternativa que se seguirà per a aconseguir la recuperació dels impagats i és de dues fonts diferents.

 • Informacions internes. El creditor pot obtenir mitjançant l’observació i anàlisi del comportament de pagaments del deutor, les seves actuacions i l’evolució del seu compte.

Tenir en compte l’opinió dels comercials que tracten amb el deutor.

 • Informacions externes. És informació d’empreses especialitzades en informació del Registre Mercantil com són el dipòsit dels comptes anuals.

Pregunti també a altres proveïdors i creditors.

Quins són els senyals d’alarma més habituals a controlar?

 • Un ràpid augment dels ràtios d’impagats, incidència, saldos vençuts, haver excedit els límits de risc i altres.
 • La primera devolució o el retard en la reposició de fons.
 • Els impagats continuats.
 • La sol·licitud per part del client de canvis en les condicions de pagament.
 • Les peticions contínues de renovacions i ajornaments.
 • El deutor pretén renovar el deute amb pagarés o lletres amb rendiments molt tardans.
 • El deutor té problemes comercials amb els seus clients.
 • Increment del seu endeutament amb l’aparició de càrregues creditícies patrimonials (hipotecar immobles per exemple).
 • Canvis en l’objecte social de l’empresa.
 • Canvis recents d’accionariat o propietaris.
 • Reducció del nombre d’empleats.
 • Disminució del volum del seu negoci.
 • Si li ha afectat un client en concurs de creditors.

Plantegi’s una reclamació o un servei de recobrament d’impagats.

L’equip de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació .