Exempció tributaria directius

EXEMPTA DE TRIBUTAR L’INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT DE DIRECTIUS

Hisenda sempre ha considerat que l’acomiadament dels alts directius no està exempt de tributar en l’IRPF, a diferència de la resta del personal que sí ho està fins la xifra de 180.000 euros, tributant tot allò que excedeixi d’aquesta quantitat.

Doncs bé, després de molt anar i tornar dels diferents tribunals, el Tribunal Suprem estableix ara en una sentència que l’alt directiu té dret a indemnització per comiat, encara que hi hagués pactat amb l’empresa que no hi hauria indemnització per cessament, i que aquesta gaudiria d’exempció fiscal, tancant la discussió sobre aquest assumpte que mantenen des de fa anys els Tribunals i Hisenda.

Els directius tenen un contracte d’alta direcció que es considera una relació laboral però de caràcter especial, i per tant existeix una regulació específica, però no es reconeix aquest caràcter laboral quan és al  mateix temps administrador de la societat.

Evidentment, aquesta sentència afecta als casos en que és l’empresa la que rescindeix el contracte, causant les següents conseqüències:

  • Hi ha indemnització encara que no estigui pactada.
  • No tributa si no supera els set dies de salari per any treballat , amb el límit de sis mensualitats.

Li informem que si vostè ha tributat, pot sol·licitar la devolució si no han passat quatre anys.

A Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals que l’assessoraran en l’àmbit fiscal.

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista