envío facturas por correo electrónico

ES VALIDA UNA FACTURA ENVIADA PER CORREU ELECTRÒNIC?

N’hi han molts dubtes  respecte a si les factures rebudes d’un proveïdor mitjançant correu electrònic en format PDF per justificar la compra o la despesa davant Hisenda.

Una factura electrònica per a que sigui vàlida ha de garantir-se l’autenticitat del seu origen i contingut, per a això cal que es remeti mitjançant signatura electrònica avançada, intercanvi electrònic EDI o un sistema similar autoritzat per Hisenda.

Però haurem de conèixer que una factura enviada en format PDF  a través d’Internet no és exactament una “FACTURA ELECTRÒNICA”, i no és necessari que porti una signatura digital. Vostè ha de conservar-les en format digital o paper per justificar-la davant Hisenda, però han d’existir uns controls que permetin crear una pista fiable que connecti la factura amb l’entrega de béns o la prestació de serveis, com són conservar la comanda, els documents de transport i la factura.

A Lladó Grup Consultor  l’equip professional d’assessors fiscals resten a la seva disposició per qualsevol dubte que puguin tenir al respecte.

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista