Declaración Trimestral IVA

ES VA OBLIDAR DE DEDUÏR L’IVA D’UNA FACTURA?

És possible que oblidi deduir-se l’IVA d’alguna factura rebuda d’un proveïdor en la seva declaració trimestral i si això succeeix, depenent del moment en que pretengui efectuar la rectificació, actuï de la següent manera:

  • Si sol·licita la rectificació de la declaració dintre del termini voluntari de presentació, aquesta rectificació encara serà possible. Haurà de presentar un escrit mitjançant internet modificant el saldo de la liquidació ja presentada.
  • Si ja transcorregut el termini de presentació haurà d’incloure l’IVA suportat en alguna de les declaracions dels següents períodes.
  • Els hi recordem que la deducció de l’IVA en el mateix període que se suporta és optativa i pot ser exercida en el període dels quatre anys següents.

El més pràctic és deduir-se l’IVA en la següent declaració encara que es tracti de l’últim trimestre de l’any.

FACTURES EMESES.- aquí no hi ha opció i han d’ingressar-se en el mes o trimestre corresponent fent una declaració complementaria, ingressar l’IVA i assumir els recàrrecs per factura de termini que oscil·len entre el 5% i el 20% segons el temps transcorregut.

Si ho fa en el període següent i Hisenda ho detecta, li imposarà una sanció del 50% de la quantitat deixada d’ingressar.

A Lladó Grup un equip de professionals l’assessoressin en tots els punts referents a la liquidació trimestral de l’IVA

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista