Obligación control horario

ENTRADA EN VIGOR DE L’OBLIGATORIETAT DEL CONTROL HORARI DE LA JORNADA DE TREBALL

Totes les empreses hauran de disposar des del dia 12 de Maig de 2019 d’un sistema de control per a registrar la jornada laboral efectiva dels seus empleats, en el qual es reflecteixi l’horari d’entrada i sortida de cadascun d’ells.

  • Sistema de registre: No fa falta una màquina de fitxar, pot ser un sistema tecnològic o tradicional.
  • Objectiu: El principal objectiu és lluitar contra el frau laboral i controlar les hores extraordinàries.
  • Àmbit legal: La nova normativa només senti una base legal, que serà desenvolupada en els convenis col·lectius de cada empresa ateses les particularitats de cada companyia.
  • Obligació de conservació i posada a disposició: La llei obliga les empreses a conservar els registres horaris durant quatre anys i a posar-los a la disposició dels treballadors, sindicats i de la Inspecció de Treball.
  • Règim SANCIONADOR: La transgressió per part de l’empresa de la falta de control horari, implica una sanció greu que van des de 626 a 6.250 euros.

Des de Lladó Grup Consultor, juntament amb el nostre partner informàtic, hem desenvolupat una eina de recursos humans a l’efecte de poder realitzar el control horari al qual obliga el Reial decret i amb enllaç amb altres solucions com el portal de l’empleat.