Embargaments multa tràfic

EMBARGAMENTS PER MULTA DE TRÀFIC

És freqüent que els conductors que han comès una infracció de tràfic tinguin coneixement en el moment en que Hisenda els hi comunica l’embargament del seu compte i en aquest cas, a més, els hi fan pagar el recàrrec de constrenyiment.

Normalment succeeix quan el conductor no comunica el canvi de domicili a Tràfic, per tant aquest organisme, darrera l’intent de notificació en el domicili que li consta, publica la denuncia en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Quan Hisenda no pot cobrar, se n’ocupa de gestionar el cobrament  i és quan vostè s’assabenta. Si això succeeix quan vostè ha comunicat prèviament al padró municipal el canvi de domicili, l’aconsellem que recorri la multa i els recàrrecs.

Pot al·legar al recórrer que, segons els tribunals, quan li notifiquen la denuncia i abans de publicar-la en el Butlletí Oficial, Tràfic ha d’esbrinar la veritable residencia de l’interessat, adoptant les mesures necessàries i intentar notificar en el domicili que aparegui en altres registres públics.

(Hisenda té les seves dades més actualitzades i localitza a l’interessat).

L’equip Lladó Grup Consultor disposa d’un equip per  a resoldre qualsevol dubte al respecte.

 

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista