Des de fa un temps s’estan produint sentencies dels Tribunals Superiors de Justícia amb diverses resolucions contradictòries, sobre la possible exempció en la Declaració de la Renda de les Persones Físiques (IRPF),de les PRESTACIONS PÚBLIQUES PER MATERNITAT PERCEBUDES DE LA SEGURETAT SOCIAL,  i ara el Tribunal Suprem (TS) en sentència de 3 d’octubre de 2018, considera que pot incloure’s en els supòsits previstos en la Llei d’IRPF (art. 7, h, paràgraf tercer).

Els arguments que porten al TS a tal conclusió es sintetitzen en els següents:

  1. Perquè així es desprèn de l’Exposició de motius de la Llei 62/2003, de 30 de desembre.
  2. Una interpretació gramatical de la normal.
  3. Una interpretació sistemàtica de l’ordenament jurídic.

Aquest pronunciament permet a les persones afectades, demanar la devolució d’ingressos indeguts a Hisenda dels quatre últims anys declarats a la Renda de 2014, 2015, 2016 i 2017.

Des de Lladó Grup Consultor, li recomanem que si li afecta contacti amb nosaltres a través de consultor@lladogrup.com o 934 646 210 per gestionar la sol·licitud. El nostre despatx pot ajudar-li a aconseguir-ho amb seguretat.

Lladó Grup Consultor

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 – Badalona

934 646 210