acceso legal email

EL SUPREM FIXA COM ACCEDIR LEGALMENT A L’EMAIL DELS EMPLEATS EN CAS DE DELICTE

La Sala de lo Penal del Tribunal Suprem ha fixat els requisits que ha de complir una empresa per a investigar legalment el correu electrònic dels seus empleats i que aquesta informació sigui considerada una prova vàlida en l’enjudiciament d’un delicte. Així segons una recent sentència, l’empresa ha de:

  • Informar prèviament al treballador de que es pot produir una mesura.
  • Advertir al treballador/a de que el ús de l’ordinador està limitat a fins professionals. En cas contrari, s’entendrà que s’està davant d’una intrusió que atenta contra la intimitat del treballador/a.

Fins avui, existien pronunciaments que donaven llum a aquest  extrem en les investigacions que afectaven a l’àmbit laboral. Però, tal com va afirmar l’alt tribunal en una sentència de 2014, els criteris de la jurisdicció social “de cap manera procedeix que s’entengui a l’enjudiciament penal”.

Per tant, era necessari, fixar el marc perquè les indagacions siguin vàlides també si, fruit d’aquestes, es descobrís la comissió d’un delicte per part del treballador. Especialment, quan un dels requisits dels programes de compliance penal és que l’empresa realitzi una recerca interna si té indicis d’il·legalitats en el seu si.

Lladó Grup Consultor disposem d’un equip especialista en Dret Digital i Laboral per assessorar-li en tots els dubtes que li puguin sorgir en temes digitals.

consultor@lladogrup.com