Permis paternitat 8 setmanes

EL PERMÍS DE PATERNITAT S’AMPLIA A 8 SETMANES: QUÈ HAIG DE SABER?

L’ampliació a vuit setmanes dels permisos per paternitat va entrar en vigor dilluns 01 d’abril, i serà efectiva per a tots els naixements que es produeixin des d’aquella data, tal com es recull en el Reial Decret Llei de mesures urgents per a garantia de la igualtat i l’ocupació de tracte i oportunitats en l’ocupació aprovat recentment pel Govern.

El progenitor biològic de tots els bebès nascuts a partir de l’ú d’abril gaudiran de vuit setmanes de permís, enfront de les cinc setmanes que tenien des d’estiu de 2018.

  • Les dues primeres setmanes del permís hauran de gaudir-se de forma ininterrompuda desprès del part.
  • Les sis setmanes restants podran gaudir-se de forma interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori i posterior al part fins que el fill o filla compleixi dotze mesos.
  • Aquest permís, retribuït al 100% serà intransferible, per la qual cosa si el pare no el gaudeix, no el podrà cedir a la mare.
  • Tal i com estableix en el text, el permís de paternitat s’ampliarà de forma progressiva:
    • s’elevarà a a dotze setmanes en 2020
    • i a 16 setmanes en 2021

Igualant-se així el permís de paternitat al permís de maternitat vigent.

  • Una vegada equiparats, les sis primeres setmanes posteriors al part seran obligatòries ininterrompudes, i les deu restants que tindrà cada progenitor seran a distribuir fins que el bebè compleixi un any.

En Lladó Grup Consultor estarem encantats de poder-li ampliar més informació sobre tots els dubtes i necessitats que tingui la seva empresa.