Concurs acreedors solucio

EL CONCURS POT SER LA SOLUCIÓ

Hi ha situacions que es poden presentar en qualsevol empresa, com que les coses no acabin de funcionar bé, estigui endeutada i no poder pagar als seus creditors, i no poder acomiadar al personal pel cost elevat, no trobar finançament, etc., i l’empresari desitjaria tancar-la ordenadament,  però pot no tenir diners per pagar a tothom.

Si l’empresari ha actuat correctament en l’activitat, i ha fet tot el que ha pogut per millorar la situació de l’empresa, sàpiga que existeix la Llei Concursal que en aquests casos  permet tancar i liquidar l’empresa encara que no pugui pagar tots aquests deutes, podent alliberar-se d’aquesta pressió amb la cobertura legal. És un salvavides que pot utilitzar per liquidar l’empresa, però ha de cuidar molt bé els requisits que exigeix la llei per tenir aquesta cobertura, i no tenir responsabilitats l’administrador, per això és molt aconsellable utilitzar els serveis d’un professional especialista.

Però també ha de saber que si una empresa li deu diners, i vostè no veu manera de cobrar perquè ja li ha reclamat i no té béns, ni l’empresa ni l’administrador, sàpiga que una opció per aconseguir cobrar pot ser sol·licitar el concurs de creditors “necessari” del deutor. Sí, vostè pot fer-ho per aconseguir cobrar part o tot el deute, i potser davant aquesta amenaça li paguen.

Lladó Grup Consultor disposem d’un equip especialitzat en concurs de creditors per a atendre i estudiar la millor opció per a vostè i la seva empresa.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista