Diferencias entre autónomos

LES DIFERÈNCIES ENTRE UN AUTÒNOM DEPENDENT I UN FALS AUTÒNOM

En l’actual context econòmic, amb la irrupció de les plataformes digitals i l’abús de la figura del treballador associat, és molt fàcil trobar ofertes d’ocupació en la qual s’ofereixen contractes mercantils amb l’excepció que les condicions són les d’una ocupació regida per les condicions d’un contracte laboral.

Davant d’aquesta operativa laboral, la Inspecció de Treball ha intensificat i prioritzat un pla per a la detecció dels falsos autònoms. El citat pla especial va ser posat en marxa en l’estiu del 2018, i el balanç dels inspectors de treball, publicat recentment, recull que al llarg del 2018 es van ordenar la regularització de 18.851 treballadors, deu vegades més del registrat en anys anteriors.

Quines diferències hi ha entre un autònom dependent i un fals autònom?

Autònom dependent o TRADE, “aquell que realitza una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, amb autonomia, de manera habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client, de qui depèn econòmicament per percebre d’ell, al menys el 75%, dels seus ingressos per rendiments de treball i/o d’activitats econòmiques o professionals”.

El denominat fals autònom, “aquell treballador que, entre altres característiques pròpies d’una relació laboral per compte d’altri, exerceix la seva activitat per a l’empresa dins del seu àmbit d’organització i direcció però sense haver realitzat un contracte laboral ni haver cursat la seva alta en el Règim General de la Seguretat Social”.

Entre altres, les principals diferències entre totes dues figures són:

  • L’autònom dependent o TRADE desenvolupa la seva activitat amb criteris organitzatius propis, sense perjudici de les indicacions tècniques que pogués rebre del seu client, no executant la seva activitat de manera indiferenciada amb els treballadors d’aquest client, mentre que el fals autònom treballa integrat en l’estructura del treball del client amb les tasques, horaris, mitjans de treball del client/empresa, en una situació il·legal.
  • La remuneració entre l’autònom dependent o TRADE i el client és pactada, assumint conjuntament el risc i ventura de l’activitat contractada (a excepció dels agents comercials), mentre que el fals autònom no corre aquest risc o bé rep una quantitat triada unilateralment per l’empresa.

A Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals que l’assessoraran en l’enquadrament, la regularització i la gestió dels autònoms.

Lladó Grup Consultor