derogació reforma lloguers

DEROGACIÓ DE LA NOVA DURADA DELS CONTRACTES DE LLOGUER

El passat mes de desembre va ser aprovat el Decret Llei 21/2018 de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer que introduïa algunes modificacions importants de marcat caire social com era la modificació de la durada mínima dels contractes de lloguer d’habitatge de 3 a 5 anys i, en el cas de ser propietari una companyia, a 7 anys.

Aquest Reial Decret ha quedat derogat en sessió del Congrés dels Diputats de 22 de gener al no convalidar el RD aprovat pel Govern i, per tant, quedant aquell derogat i sense cap efecte.

El Reial Decret introduïa modificacions en la regulació dels contractes de lloguer, reforma del règim de propietat horitzontal, reforma del procediment de desnonament i mesures econòmiques i fiscals en matèria d’ habitatge i lloguer. Havent-se derogat aquesta normativa queda sense efecte i , per tant, segueix vigent la normativa anterior al RD.

Per aquesta raó, en matèria de lloguer, els arrendaments d’habitatge tornen a la seva regulació anterior i, per tant, el termini mínim segueix establert en els tres anys sigui qui en sigui el propietari, és a dir, persona física o jurídica.

Per qualsevol dubte el departament legal de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició.

 Joan Lladó Chimenis

Advocat.

consultor@lladogrup.com