DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES EN L’IRPF

Moltes comunitats autònomes han establert deduccions en l’IRPF, però el programa d’Hisenda Renda WEB no les té en compte de forma automàtica i cal entrar-les manualment. Prengui les precaucions adequades.

Quan faci la seva declaració d’IRPF del 2017 és possible que pugui aplicar, a més de les deduccions estatals, algunes deduccions establertes per la seva comunitat autònoma i Renda WEB no les aplica, com les següents:

  • Habitatge habitual. Hi ha comunitats que permeten aplicar una deducció complementària per lloguer o adquisició de l’habitatge habitual, amb certs requisits.
  • Circumstàncies personals. Altres comunitats tenen deduccions per naixement o adopció de fills per a fills menors de tres anys, per a persones amb discapacitat, etc.
  • Altres deduccions. Hi ha deduccions per diferents conceptes, com són els donatius a determinades fundacions, donacions a fills per compra de l’habitatge habitual, compra d’accions o participacions d’empreses de recent creació, etc.

Tingui en compte l’aplicació d’aquestes deduccions i dels requisits que s’exigeixen per a la seva aplicació, però l’aconsellem  que es deixi guiar per un assessor fiscal.

A Lladó Grup Consultor comptem amb especialistes en l’àrea fiscal que li assessoraran en aquests temes.

T’esperem a

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona – consultor@lladogrup.com

www.lladogrup.com/arees-practica/area-fiscal/

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista