Inspecció Registre Jornada

CRITERI EN LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL EN MATÈRIA DE REGISTRE DE JORNADA

A continuació facilitem el document publicat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, sobre el criteri tècnic sobre l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre de Jornada.

Des de Lladó Grup Consultor li oferim a través dels nostres professionals assessorament en matèria de l’obligatorietat del registre de jornada laboral.

Lladó Grup Consultor

934 646 210

consultor@lladogrup.com