Tarjeta Social Universal

CREACIÓ DE LA TARGETA SOCIAL UNIVERSAL

La Targeta Social Universal és un sistema d’informació que integra totes les prestacions econòmiques públiques, ja siguin pensions bàsiques o complementàries, contributives, no contributives i assistencials, prestacions temporals, etc., en definitiva tota prestació social o ajut de contingut econòmic de persones o famílies. Recollirà també informació relativa als nivells de renda dels ciutadans afectats i sobre discapacitat, dependència, demanda d’ocupació, família nombrosa, garantia juvenil etc.

En definitiva suposa posar a disposició una informació actualitzada i una visió completa o agrupada de la protecció social que cada ciutadà rep, i que al mateix temps permetrà coordinar millor les polítiques de protecció social de les Administracions públiques.

Aquest sistema d’informació va ser creat a la Llei 6/2018 de 3 de juliol, i el passat 20 de setembre de 2018 es va publicar la Resolució de 14 de setembre de prescripcions tècniques pel seu desenvolupament.

Ara ja es pot accedir amb Certificat Digital, Clav@ o bé DNI electrònic, no obstant encara està en fase d’actualització o incorporació progressiva tant de contingut com normativa.

Lladó Grup Consultor disposem d’un equip especialista en gestió laboral per assessorar-li en tots els dubtes que li puguin sorgir en temes laborals.

c/ Sant Domènec, 39-41

08911 Badalona

consultor@lladogrup.com