Covid19 enfermedad profesional Llado Grup

COVID-19 MALALTIA PROFESSIONAL

El Consell de Ministres va aprovar dimarts passat, el Reial decret-llei 3/2021, pel qual la Covid-19 sigui considerada com a malaltia professional per aquells professionals que prestin els seus serveis sanitaris i sociosanitaris i que contreguin la Covid-19 en l’exercici de la seva professió durant la situació de pandèmia. 

Aquesta cobertura s’estén al personal sanitari que presta serveis en la inspecció mèdica dels Serveis Públics de Salut i de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i personal sanitari de Sanitat Marítima que presti serveis en l’Institut de la Marina.

Diferència entre accident de treball i malaltia laboral

Fins ara el contagi de coronavirus en sanitaris era considerat com a contingència professional derivada d’accident de treball.

La diferència entre malaltia professional i contingència professional derivada d’accident de treball radica en el fet que la malaltia professional té cobertura durant tota la vida del treballador. És a dir, un sanitari tindrà cobertura per a la Seguretat Social si demà o dins de 10 anys contreu una malaltia derivada del contagi que es va produir des de la declaració de la pandèmia internacional per l’OMS i fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció contra la Covid-19.

No obstant això, en el cas de contingència professional derivada d’accident de treball únicament es té una cobertura durant els cinc anys posteriors al contagi. A més, el reconeixement de la malaltia professional amplia la protecció dels treballadors a l’efecte de pensions o indemnitzacions al llarg de tota la vida, si la malaltia provoca seqüeles o mort.

Des de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de Comissions Obreres (FSS-CC OO) valoren positivament el reconeixement, però denuncien que no s’hagi concretat a quin personal afecta aquest Reial decret llei. Pel fet que segons han declarat, ja no és tant els col·lectius que ha d’estar inclosos, sinó més aviat l’exposició al virus a la qual se sotmeten uns certs treballadors i treballadores durant la seva jornada laboral.

Des de Lladó Grup Consultor podem assessorar-lo a través dels nostres professionals de l’àrea de Laboral.

Lladó Grup Consultor

Àrea Laboral