Ctrol Jornada laboral protección datos

CONTROL DE JORNADA LABORAL I LA SEVA REPERCUSSIÓ EN LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (II)

Com a continuació de la nostra Newsletter de la setmana passada (control de la jornada laboral i protecció de dades), indicar que a més a més de la recollida d’empremta dactilar, existeixen uns altres mitjans de control.

a) Sistemes que incorporin el reconeixement facial;
b) Sistemes que incorporin el reconeixement de veu;
c) Sistemes que recullin dades de geolocalització;
d) L’ús d’aplicacions mòbils (app) o qualsevol altre sistema de control de jornada realitzat per xarxes de telecomunicacions, aplicacions SaaS (Programari as a Service)o online.

Requeriran d’una Avaluació d’Impacte en Protecció de Dades de forma preceptiva a causa dels riscos que presenten per als drets i llibertats dels empleats.

A més d’aquesta Avaluació d’Impacte, aquests sistemes també requeriran de l’aplicació de les mateixes mesures ja comentades anteriorment:

a) L’empresa haurà de tenir present el dret a la protecció de dades personals dels empleats com un dels criteris a l’hora de triar l’eina de sistema de control, en virtut del principi de privacitat des del disseny;
b) Haurà d’incloure’s l’activitat del tractament concreta en el Registre d’Activitats del Tractament o incorporar-la a les activitats ja previstes en aquest;
c) S’informarà els empleats de l’aplicació de tals mesures per a la legitimació del tractament d’aquestes dades; i
d) se subscriurà el contracte amb encàrrec del tractament (si l’eina de control electrònica la desenvolupa i manté un proveïdor extern).

Lladó Grup Consultor li oferim la possibilitat d’ampliar més informació sobre tots els dubtes i necessitats que tingui la seva empresa.