CONTRACTE TEMPORAL A INDEFINIT, DIFERENT RETENCIÓ

Si la seva empresa va contractar a un treballador de forma temporal, durant l’any ha hagut d’aplicar-li una retenció del 2% d’IRPF. Si el treballador passa a ser indefinit, haurà de recalcular la seva retenció. Com ho ha de fer?:

  • Apliqui la tarifa de retencions sobre totes les retribucions que vagi a satisfer a l’afectat durant tot l’any natural, o sigui, el temps del contracte temporal i les posteriors del contracte indefinit.
  • A la retenció així calculada li ha de restar les retencions ja aplicades i el resultat serà la retenció a aplicar al treballador en el que resti de l’any.

Però si les retribucions del treballador són baixes, pot succeir que el resultat anterior sigui cero o negatiu. Si és així, no ha de restituir-li les retencions practicades en excés durant el contracte temporal, i el treballador les podrà recuperar en la declaració de Renda.

Lladó Grup Consultor comptem amb un equip de professionals que li assessoraran referent a aquest tema i tots els dubtes relacionats que li puguin sorgir.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista