Analitzar banc dona finançament Llado

QUÈ ANALITZEN ELS BANCS PER DONAR-LI FINANÇAMENT

Les entitats financeres són restrictives a l’hora de concedir finançament. A continuació li expliquem com valoren els bancs les sol·licituds de finançament i així augmentarà les seves possibilitats d’aconseguir-la. Els bancs donen diners a canvi d’informació.

 1. Dades Financeres. En primer lloc, elabori i presenti un dossier amb els comptes anuals de l’últim exercici, balanç i compte de resultats de l’any en curs. És important que les dades quadrin amb les declaracions d’impostos presentades, els marges similars a empreses del sector, la xifra d’existències raonable (és pràctica habitual incrementar-les), els terminis mitjans de cobrament i pagament.
 1. Declaracions d’Impostos. Inclou les declaracions de l’Impost de societats, IVA i Resum anual, Model 347 d’operacions amb tercers, etc.

És important que les dades quadrin amb el balanç i comptes d’ingressos i despeses. Analitzaran la qualitat i diversificació dels seus clients, si l’activitat és estacional o no, etc.

 1. Expliqui el destí dels diners. Faci una memòria explicant amb quins bancs treballa i a quins ha destinat els préstecs encara vigents. També ha d’explicar les necessitats que cobrirà amb els diners que sol·licita. Segueixi aquests consells:
 • Si sol·licita préstecs per a finançar inversions o refinançament de deutes, planifiqui una devolució d’acord amb la vida útil estimada de la inversió.
 • Per als desfasaments puntuals de tresoreria sol·liciti un descompte, una pòlissa de crèdit.
 • Presenti una projecció raonable de cobraments i pagaments per a demostrar que pot fer front als venciments (això és clau per als bancs, que vegin la capacitat de devolució).
 1. Criteris del banc. El banc analitzarà el seu historial anterior, la coherència de les dades aportades, si la seva solvència és suficient per a cobrir el risc assumit i comprovarà en la Central de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) les operacions de risc contretes per la seva empresa amb la banca i si coincideixen amb els seus comptes anuals.
 1. Què no els agrada als bancs. Coses com:
 • Que no s’utilitzin les pòlisses de crèdit per als desfasaments de tresoreria.
 • Si les xifres dels balanços no quadren amb les declaracions d’impostos. No és bo dir que l’empresa ven i guanya més que el que declara (risc de sancions fiscals).
 • Si l’endeutament reflectit no coincideix amb les dades del Banc d’Espanya.
 • Si les previsions de cobraments i pagaments futurs no permeten fer front als venciments sol·licitats.

Segueixi aquests consells i l’ajudaran a aconseguir finançament bancari, prepari un bon dossier de sol·licitud, amb informació verificada i augmentarà les seves possibilitats d’aconseguir finançament.

A Lladó Grup Consultor li oferim l’assessorament d’un equip de professionals especialitzat per identificar els seus interessos i necessitats.