Compri empresa i millori resultats Llado

COMPRI UNA EMPRESA I MILLORI ELS RESULTATS

Una alternativa per a créixer ràpidament i que no té en compte l’empresari, és la possibilitat de comprar una empresa del sector i així incorporar un negoci amb anys d’experiència, cartera de clients, personal qualificat, estalvi de despeses comunes com pot ser de personal, lloguers, despeses informàtiques, etc., on podem traslladar els nostres coneixements per a treure-li rendiment.

Actualment les empreses que superin aquesta crisi del COVID19, poden fins i tot sortir reforçades, aprofitant les oportunitats i adquirir alguna empresa competidora o empreses que utilitzin canals de distribució similars, aprofitant sinergies.

Segurament se li generen dubtes de si les possibles empreses a adquirir poden tenir contingències de comprometre el futur d’aquestes, però ha de conèixer que en el procés de compra, es fa una due diligence (revisió a fons) de tots els aspectes de la companyia i per tant els riscos es redueixen substancialment i així pot créixer en poc temps.

Durant el procés de compra d’una empresa s’elaboren documents que protegeixen a les dues parts, com són:

  1. CARTA D’INTENCIONS

És habitual que després dels primers contactes i negociació les parts acordin la forma d’una “Carta d’intencions”, amb la finalitat d’establir aspectes claus per al cas que es formalitzi la venda, com són el possible preu de l’operació, formes de pagament, garanties, terminis d’execució, la revisió de la documentació que afecta l’empresa, possibles compromisos, etc.

Com a adquirent no ha de comprometre’s a comprar en aquest document i tan sols es compromet a estudiar la possibilitat de la compra, i res més, però ha d’assumir els costos dels professionals que revisin l’empresa.

  1. ACORD DE CONFIDENCIALITAT

És un document al marge de la carta d’intencions que és vinculant amb l’obligació del comprador de guardar confidencialitat respecte als documents i dades als quals accedeixi durant la reunió i negociació, fins i tot aquesta intenció de vendre el negoci.

Si la part compradora incompleix aquest compromís de confidencialitat, el venedor podrà reclamar-li una indemnització pels danys i prejudicis que això li pugui suposar.

A Lladó Grup Consultor li animem a considerar l’opció de comprar una empresa i li oferim acompanyar-li pel nostre equip d’assessors especialistes en la compra i venda d’empreses.

Lladó Grup Consultor

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista