Campanya Renda i Patrimoni 2018

COMENÇA LA CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI 2018

El 13 de març del 2019 s’han aprovat els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2018, determinant-se el lloc, forma i terminis de presentació d’aquestes declaracions, així com les condicions generals i el procediment per a la presentació de totes dues declaracions per mitjans telemàtics o telefònics.

S’introdueixen diferents novetats als models, com és el cas de “Rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa, i s’afegeixen l’increment de la deducció per maternitat per despeses a escoles bressol o centres d’educació infantil autoritzades, així com la nova deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat.

A la deducció per família nombrosa, s’afegeixen noves caselles per recollir l’increment de fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills que formen part de la família nombrosa que excedeixi del nombre de fills exigit.

Aquest any desapareix la possibilitat d’obtenir la declaració i els seus corresponents documents d’ingressos o devolució en PAPER IMPRÈS, per tant l’única forma de presentar les declaracions de Renta i Patrimoni és per Internet, o sigui via electrònica i NO EN PAPER.

El termini de presentació de les declaracions de Renda (qualsevol que sigui el resultat) i Patrimoni, serà el comprès entre els dies 2 d’abril i l’1 de juliol del 2019, ambdós inclosos, excepte si hi ha domiciliació bancària, en què l’últim dia serà el 26 de juny.

Poden contactar amb nosaltres a través del telèfon 934.646.210, de l’adreça consultor@lladogrup.com o a través del nostre lloc web www.lladogrup.com .

Salutacions cordials,
Atentament,

L’equip directiu de Lladó Grup Consultor