Recuperar IVA impagados

COM RECUPERO L’IVA DELS IMPAGATS?

Per a recuperar l’IVA d’un impagat cal que, entre altres requisits, s’hagi declamat el pagament al deutor i així alhora serà una despesa deduïble per la dotació de la morositat en comptabilitat.

Encara que un client no pagui la factura, vostè ha de declarar i ingressar l’IVA repercutit, però pot recuperar aquest IVA si compleix els següents requisits:

  • Que hagi transcorregut un any des de la data de meritació i realitzi els tràmits en els tres mesos següents i si la seva empresa factura menys de 6.010.121,04 euros pot realitzar els tràmits si han transcorregut sis mesos.
  • Que el morós sigui empresari o professional i si no ho és, que la base imposable superi els 300 euros.
  • El tercer requisit és que hagi reclamat el deute.

Si la reclamació es realitza judicialment, ha de contractar advocat i procurador, la qual cosa pot suposar costos elevats, però existeixen altres vies alternatives per a reclamar amb costos més baixos:

  • Monitori. Pot instar-ho de manera senzilla davant el jutjat emplenant un model normalitzat.
  • Arbitratge. Hi ha contractes que contemplen la resolució del conflicte per un tribunal arbitral i evitarà els costos d’advocat i procurador.
  • Requeriment notarial. El requeriment ha de realitzar-se mitjançant una acta de requeriment notarial que notifica el notari al deutor la reclamació i li insta a donar resposta.

Atents al fet que es faci així per a complir els requisits i recuperar l’IVA.

A Lladó Grup Consultor li oferim un equip de professionals especialitzats per triar l’opció que més li pugui interessar per a recuperar l’IVA de l’impagat davant Hisenda.

Josep Cid Dacosta

Soci-Economista