Establecer objetivos comerciales sencillos Llado Grup

COM ESTABLIR OBJECTIUS COMERCIALS SENZILLS?

Sempre és convenient establir objectius, ja que les persones els necessiten per a realitzar la responsabilitat que se li encomana i són extremadament importants en les empreses, ja que anuncien i preparen l’escenari per al que importa a l’empresa i per a obtenir l’èxit.

Des de l’inici de la gestió del llançament d’una iniciativa, hem d’establir objectius organitzant-los per a aconseguir el que es desitja. Generar i establir metes és fàcil de fer, però que siguin assolibles, ja que si l’equip els considera inassolibles, no es comprometrà realment a aconseguir-los.

Posem a continuació un senzill procés per a establir i aconseguir objectius:

  1. Avalua al teu equip. El seu rendiment és alt, quant, les seves fortaleses i febleses.
  2. Descriu aquests objectius que vols aconseguir. Fes-ho amb detall, amb dates d’inici i de terme. És important posar dates.
  3. Fer un pas enrere. Els objectius molt alts poden intimidar a l’equip si no tenen un alt rendiment i pensaran que no els podrà aconseguir, sense l’acceptació i compromisos necessaris per a aconseguir-los.
  4. Fes una avaluació dels objectius. Cal saber que seria acceptable per a l’empresa però que tingui sentit per a l’equip, sense compromisos d’un trimestre, sinó d’un termini major com nou mesos, ja que amb temps, les persones pensen que poden aconseguir o fer qualsevol cosa. Això sí, implementa mecanismes per a recompensar a les persones.
  5. Comprova tot el procés.- Deus monitoritzar, mesurar i corregir i no simplement proposar i oblidar-se.

Si se segueixen aquests passos, podràs establir objectius que siguin assolibles per a l’equip.

Un equip d’especialistes de Lladó Grup Consultor queda a la seva disposició per a resoldre-li qualsevol dubte i acompanyar-li en la gestió que requereixi la seva situació.